Naʻe fokotuʻu ʻi he 2015, ʻoku tau maʻu 4 aʻusia ʻo e taʻu ʻi hono faʻufaʻu mo langa inflatable ngaahi naunau.
top
Kumi News Category ʻU ongoongo Ongoongo fakamuimui taha Taimi ʻakaivi
2020-09